M.D. Ian Chau

The Royal Marsden NHS Foundation Trust a Royal Marsden Hospital, Department of Medicine (Downs Road, Sutton, Surrey SM2 5PT , London and Surrey, United Kingdom)

E-mail: ian.chau@rmh.nhs.uk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta