M.D. John G. Gribben, DSC, FMedSci

Centre for Haemato-Oncology, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London (Charterhouse Square, London EC1M 6BQ, London, United Kingdom)

E-mail: j.gribben@qmul.ac.uk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta