M.D., MED. HABIL Laszlo Mangel (1964-)

University of Pécs, Medical School, Pécs a Klinikai Központ, Onkoterápiás Intézet (H-1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9., Magyarország, Pecs, Hungary)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.