MD Dror Michaelson, Ph.D.

Massachusetts General Hospital Cancer Center (55 Fruit St, Yawkey 7E, Boston, MA 02114, Boston, MA)

E-mail: dmichaelson1@partners.org

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.