Mgr. Jiří Štika, Ph.D.

Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU Brno; Ústav lékařské genetiky a genomiky, LF MU Brno

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.