Mgr. Jitka Široká, Ph.D.

LF UP, Ústav molekulární a translační medicíny, Dětská klinika ( Olomouc)

E-mail: jitka.siroka@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.