Mgr. Tereza Kunická, Ph.D.

III. LF UK, SZÚ a Laboratoř farmakogenomiky Plzeň ( Praha a Plzeň)

E-mail: tereza.kunicka@szu.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.