Mgr. Zuzana Crlíková

LF UP, LEM, Ústav molekulární a translační medicíny (Křížkovského 8, 771 47 Olomouc)

E-mail: zuzana.crlikova@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.