MUDr. Eva Štěpánová

LF UK a FN Hradec Králové, 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.