MUDr. Jaroslav Weissensteiner

Nemocnica Poprad, a. s., Oddelenie nuklearnej mediciny (Banícka 803/28, 058 45 Poprad)

E-mail: jaroslav.weissensteiner@nemocnicapp.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.