MUDr. Ĺubica Roziaková, Ph.D.

LF UK a UN, Klinika hematológie a transfuziológie, Odd. klinickej patofyziológie (Antolská 11, 851 07 Bratislava-Petržalka)

E-mail: lubica.roziakova@gmail.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.