MUDr. Mgr. Jolana Těšinová

1. F UK, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva (Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha)

E-mail: jolana.tesinova@health.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.