MUDr. Miroslav Kilián, Ph.D.

II. Ortopedicko-traumatologická klinika, UN sv. Cyrila a Metoda a Univerzita Komenského ( Bratislava)

E-mail: miroslav.kilian@uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.