MUDr. Petr Beneš, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno, Ústav experimentální biologie a MOÚ (Kotlářská 2, 611 37 Brno)

E-mail: pbenes@sci.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.