MUDr. Roman Bednár, Ph.D.

FNsP F. D. Roosevelta, Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (nám. L Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica)

E-mail: rbednar@nspbb.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii