MUDr. Zdenko Huťka, CSc.

Martinské bioptické centrum, s.r.o. a Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM (Prieložtek 1, 036 01 Martin)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.