Oreste Vilani

GIMEMA, Italian Multiple Myeloma Network; Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ( Rionero in Vulture (Pz), Italy)

E-mail: oreste.villani@crob.it

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.