Prof. Dr. med. Stefan Schreiber

Christian- Albrechts-University, Institute of Clinical Molecular Biology (Schittenhelmstraße 12, 24105 Kie, Kiel, Germany)

E-mail: schreiber@mucosa.de

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.