Prof. Kathleen I. Pritchard, MD, FRCP

Odette Cancer Centre, Sunnybrook Health Sciences Centre; University of Toronto; OCOG ( Toronto, ON, Canada)

E-mail: kathy.pritchard@sunnybrook.ca

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.