Prof. MUDr. Eva Ahlersová, DrSc.

Univerzita P. J. Šafárika, Ústav biologických (Moyzesova 11, 041 01 Košice, Slovenská republika)

E-mail: eva.ahlersova@upjs.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.