Prof. MUDr. Hardev S. Pandha, MB ChB (Birm), FRACP, FRCP, PhD, CSST

University of Surrey ( Surrey, United Kingdom)

E-mail: h.pandha@surrey.ac.uk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.