prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA

Útvar pro standardní diagnostické a terapeutické postupy Ministerstva zdravotnictví SR