prof. MUDr. Pavel Švec

Univerzita Komenského, FarmF, Katedra farmakológie a toxikológie (Kalinčiakova ul. 8, 832 32 Bratislava, Slovenská republika)

E-mail: svec@fpharm.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.