prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

SAV, Virologický ústav (Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovensko)

E-mail: virusipa@savba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.