Tim Maughan, MA MB BS FRCP FRCR MD

University of Oxford (Old Road Campus Research Building, Roosevelt Drive, Oxford OX3 7DQ, Oxford, UK)

E-mail: tim.maughan@oncology.ox.ac.uk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.