Chemoterapie » Chirurgická onkologie odstranit

Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), Olomouc 21.- 22. 6. 20189

Fakultní nemocnice v Olomouci a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vás zvou na Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), který se koná 21.- 22. 6. 2018 v Olomouci pod záštitou České chirurgické společnosti a 
České onkologické společnosti. Podrobnosti v kalendáři akcí.