grant

Zde jsou vyhlašovány granty na podporu klinického výzkumu a také zveřejňováno rozdělení prostředků z charitativních akcí, jejichž výdělek jde na onkologický výzkum. Najdete zde také vyhlášení dalších grantů.

Medical Nutrition International Industry - mezinárodní asociace výrobců klinické výživy vypsala grant v hodnotě 30.000 EUR na projekty, které pomáhají v diagnostice a léčbě malnutrice u pacientů. Podmínky jsou popsané v příloze. Mohou se přihlásit jak jednotlivci,  tak i skupiny.

na podporu snižování výskytu podvýživy u onkologicky nemocných v České republice.