Klinická onkologie

Ve spolupráci s Klinickou onkologií vychází také Doporučené postupy.  Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Primární prevence onkologických onemocnění Nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči