Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče » rady pro nemocné odstranit

Výživa v průběhu chemoterapie je velmi důležitá. Nemocní, kteří dokáží dobře jíst, lépe snášejí nežádoucí účinky chemoterapie a lépe bojují s případnou infekcí. Drobné úpravy jídelníčku vzhledem k typu problémů byly zmíněny v předchozích kapitolách. Zde doplníme jen několik...