přednáška - video » Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče » kvíz / znalostní test odstranit

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Nutriční terapie, pokud je indikována, musí být zahájena včas. Váhový úbytek se snižuje většinou ve skocích tak, jak pacient prodělává různá vyšetření a onkologickou léčbu. Pod přednáškou najdete krátký test, ve kterém si můžete ověřit Vaše znalosti.