přednáška - video » Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče odstranit

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Koncepce vychází z ustanovení Národního onkologického
programu ČR (NOP). Vyhlášení strategického programu pomáhá v komunikaci se všemi zapojenými subjekty i s širokou veřejností.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Záznam přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Přednáška je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976–2017. 

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Segment inovativní a centrové péče v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Projekt INTENT a hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Na současné priority výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. jsme se zeptali předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA. Poslechněte si video, ve kterém paní předsedkyně hovoří o síti Komplexních onkologických center, o úzké spolupráci KOC s regionálními pracovišti, o fungování multidisciplinárních týmů, o vzdělávání a o podpoře onkologických registrů.