záření

Důležitou podmínkou účinné a bezpečné léčby zářením je její precizní naplánování. Indikace léčby zářením u každého pacienta by měla vzejít z rozhodnutí týmu, ve kterém je obvykle radiolog, patolog, chirurg, radiační onkolog a chemoterapeut, popřípadě i jiní odborníci. Dále...

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta, přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také radioterapii. Radioterapie se užívá také k léčbě některých nenádorových onemocnění. Radioterapie může být použita samostatně,...

Obsah: Úvod Historie Zdroje záření Biologické účinky záření Radioterapie využívá k léčbě nádorů (i některých nenádorových onemocnění) ionizující záření. Radioterapie je neodmyslitelnou součástí moderní onkologické léčby. Asi 50% onkologických pacientů absolvuje v průběhu...