Zhoubné nádory plic a průdušek » Nádory plic, pleury a mediastina odstranit

Obsah: Konkomitantní chemoradioterapie karcinomů anu Konkomitantní chemoradioterapie u zhoubných nádorů konečníku Kombinovaná chemoradioterapie karcinomu jícnu Chemoradioterapie karcinomu slinivky břišní Chemoradioterapie u karcinomu žaludku Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu...

Obsah: Co je karcinom plic? Dělení karcinomu plic Epidemiologie karcinomu plic Etiologie karcinomu plic Příznaky karcinomu plic Diagnostika karcinomu plic Léčba karcinomu plic Výživa v průběhu onemocnění karcinomem plic Prognóza a prevence karcinomu plic Benigní (nezhoubné) nádory plic...

V České republice mají pacienti, lékaři a celá veřejnost unikátní přístup k datům z Národního onkologického registru ČR. Díky projektu na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky, jehož vznik byl motivován snahou zpřístupnit tato velmi cenná data širokému...

Zhoubné nádory plic a průdušek jsou nejčastější ze všech nádorů v oblasti dýchacích cest. Jedním z nejčastějších onemocnění plic zhoubným nádorem je bronchogenní karcinom. Maligní nádory plic se podle biologických vlastností a histologické skladby dělí na dvě skupiny: nádory...