zhoubné nádory u dětí a dospívajících » ozařovací plán odstranit

Jak vypadá příprava na ozařování - video pro děti

Animované video pro děti, aby věděly, co je čeká, když jsou na ozařování. Připravila Klinika radiační onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.