Živé vysílání

Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS J.E.P. pravidelně organizuje akce, na kterých odpovídají odborníci na otázky veřejnosti týkající se prevence zhoubných nádorů a screeningu. V dubnu 2013 a 2015 se jednalo o živé internetové přenosy z Brněnských onkologických...