Archive: 15. 10. 1988, Volume: 1, Issue: 5

flag
Počet nalezených položek: 7 cancel all filters

General

Klin Onkol 1988; 1(5): 130-132.
Authors: Šíbl O., Ivašková E., Veselý Jaroslav, Sajdlová H.
Klin Onkol 1988; 1(5): 133-137.
Authors: Láznička M., Mikulenková A., Abrahámová Jitka, Fričová V.
Klin Onkol 1988; 1(5): 138-140.
Authors: Godál A., Knotek J., Bandžák J., Kaušitz Juraj, Podaná Š., Pipa V., Hasík E.
Klin Onkol 1988; 1(5): 141-143.
Authors: Lang B.A., Šimíčková Marta, Spurná V., Bártek Jiří
Klin Onkol 1988; 1(5): 144-148.
Authors: Vořechovský I.
Klin Onkol 1988; 1(5): 149-152.
Authors: Martinov Petr, Hynek J., Müller K.
Klin Onkol 1988; 1(5): 153-156.
Keywords: fibrous bone dysplasia (m.Campanacci)
Authors: Bozděch Z., Spohrová D., Moster R.