Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

1. LF UK a VFN, Gynekologicko - porodnická klinika (Apolinářská 18, 128 51 Praha 2)

E-mail: alois.martan@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Články v Klinické onkologii