Klin Onkol 2005; 18(5): 184-187.

Souhrn: Autoři podávají přehled a zhodnocení publikovaných dat zabývajících se problematikou exenteračních operací pánve. Tyto výkony patří mezi standardní výkony v onkochirurgii. Nejčastější indikací je recidiva / progrese karcinomu děložního hrdla, vulvy nebo pochvy po primární radioterapii. Základní podmínkou pro provedení výkonu je absence vzdálených metastáz. Mortalita výkonů se v současné době pohybuje od 5 % do 10 %, časná i pozdní závažná pooperační morbidita je velmi častá (40 – 60 %). Supralevatorický rozsah výkonu umožňuje provedení nízké kolorektální anastomózy a ortotopické náhrady močového měchýře s využitím uretry k derivaci moči. Hlavními argumenty pro provádění exenteračních výkonů jsou příznivé dlouhodobé výsledky – celkové 5leté přežití se pohybuje mezi 50 – 60 %. Pro výsledek operace i prognózu onemocnění je zásadní časná diagnostika progrese nádoru a časné provedení výkonu.

Plný text v PDF