Bc. Edita Siposová

OÚSA s.r.o. - Onkologický ústav Sv. Alžbety ( Bratislava, Slovenská republika)

E-mail: edita.siposova@ousa.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.