Bc. Vladislava Felbrová

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky1.LF UK a VFN (Karlovo náměstí 32 , 120 00 Praha)

E-mail: felbrovav@seznam.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.