Doporučené postupy. Primární prevence onkologických onemocnění

V rámci edice Doporučených postupů, které vycházejí ve spolupráci s časopisem Klinická onkologie vychází nové doporučené postupy na téma primární prevence onkologických onemocnění.

Přinášíme v plném znění

Z úvodu: Naše poznání o tom, jak nádorové onemocnění vzniká, se postupně rozšiřuje. Přibývá informací i o tom, které vlivy usnadňují vznik nádoru. Známe rizikové faktory, které se podílejí na vzniku nádorového onemocnění a které můžeme změnou životního stylu ovlivnit (např. kouření, obezita, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrná expozice slunečnímu záření). Další faktory, jako jsou věk, pohlaví a vrozená dispozice, ovlivnit nemůžeme. Často jsou to onemocnění multifaktoriální, kde se na vzniku nepodílí pouze jediná příčina, ale celý soubor rizik.

Cílem primární prevence je předcházet vzniku onemocnění. Součástí primární prevence je také zlepšování stávajícího zdravotního stavu a ovlivňování špatných návyků. Význam preventivních opatření, která snižují riziko různých onemocnění, je v medicíně dlouhodobě známý. Řada studií opakovaně prokázala, že náklady na prevenci jsou vždy nižší než následná léčba vzniklých chorob. Nejde jen o ekonomické ztráty, ale i o ztráty lidské. Onkologická onemocnění nejsou v potřebnosti primárně preventivních opatření výjimkou, spíše naopak.
  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter