doc.Ing.Dr Vladimír Havlíček

AV ČR, Mikrobiologický ústav (Vídeňská 1083, 142 20 Praha)

E-mail: vlhavlic@biomed.cas.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.