Hmotnostní spektrometrie: nástroj časné diagnostiky Pseudallescheria boydii

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 07. Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Jan Nedvěd; M. Thérová; doc.Ing.Dr Vladimír Havlíček; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Pseudallescheria boydii je běžná vláknitá houba ohrožující zejména imunosuprimované pacienty. Až 70% případů je letálních zejména proto, že se onemocnění na první pohled jeví jako aspergilóza. P. boydii je však rezistentní k terapii Amfotericinem B. Proto je potřeba nalézt způsob včasné diagnostiky, který by umožnil efektivní terapii. V roce 2006 naše laboratoř prezentovala zachycení produkce jedinečného cyklického peptidu lasovité struktury. Tato molekula je produkována kmenem CCF 3082, který byl původně izolován z nosní dutiny psa s chronickým onemocněním horních cest dýchacích. Cyklický peptid o molekulové hmotnosti 739 g/mol byl původně považován za možný diagnostický marker infekce P. boydii. Následná analýza sbírkových kmenů P. boydii a jejího anamorfu Scedosporium apiospermum nepotvrdila specifitu peptidu pro celý rod. In vitro kultivace nicméně naznačují produkci odvozených případně dalších jedinečných molekul. Pro vybraných 15 kmenů byly zaznamenány profily malých molekul, které byly zachyceny extrakcí media po in vitro kultivaci pomocí kapalinové chromatografie - hmotnostní spektrometrie. Velké množství dat bylo zpracováno metodou analýzy hlavních komponent (PCA). Tato studie naznačila několik kandidátních signálů, které byly přítomny u všech kmenů a tudíž by mohlo jít o potenciální biomakery. Pro analýzu klinických izolátů byl navržen nový iontový zdroj - desorpční elektrosprej (DESI) a byl implementován na iontový cyklotronový hmotnostní spektrometr s Fourierovou transformací (FT-ICR, Bruker APEX Q, 9,4T). Tento systém umožňuje přímou analýzu solidních vzorků bez nutnosti složitého zpracování. Zároveň je vyvíjena technika zobrazovací hmotnostní spektrometrie s využitím MALDI (Ma¬trix assisted laser sesorption/ionisation). Data získaná po kultivaci in vitro budou porovnána s daty pořízenými pomocí DESI a MALDI imagingu klinických vzorků.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007