doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.

LF MU a FN Brno, I. dětská interní a onkologická klinika (Kamenice 753/5, Brno Bohunice)

E-mail: jkure@med.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.