doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.

FN Na Bulovce, Klinika pneumologie a TBC, Ústav lékařské biochemie 1. LF UK ( Praha)

E-mail: evzen.krepela@lf1.cuni.cz

Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta