Doc.MUDr. Ján Staško, mim.prof.

UK JLF a FN Martin, Klinika hematológie a transfuziológie (Kollárova 2, 036 59 Martin)

E-mail: stasko@jfmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.