Nízkomolekulové heparíny a nádorové ochorenie

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P63/1149

Autoři: MUDr. Juraj Chudej, Ph.D.; MUDr. Ivana Plameňová, Ph.D.; MUDr. Ján Hudeček, CSc.; Doc.MUDr. Ján Staško, mim.prof.; MUDr. Peter Chudý, Ph.D.; Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.; Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008