Doc. MUDr. Jaroslav Horáček

FNsP Ostrava, Ústav patologie (17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava)

E-mail: jaroslav.horacek@fno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.