doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa (11.3.1959-), CSc.

IKEM, Centrum experimentální medicíny (Vídeňská 1083, 140 21 Praha)

E-mail: milan.jirsa@ikem.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.