Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

2. LF UK, Nemocnice na Homolce (Roentgenova 2, 150 30 Praha)

E-mail: pavel.adam@homolka.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.